4. Izbrani videi avtoric Marine Gržinić in Aine Šmid
4. Selected videos by Marina Gržinić and Aina Šmid

4. Selected videos by Marina Gržinić and Aina Šmid

4. Selected videos by Marina Gržinić and Aina Šmid

Marina Gržinić and Aina Šmid have been working with video since 1982. They participated in more than 40 video art projects, shot a 16mm short film and created numerous video and media installations; they independently directed several video documentaries and television productions. In 1997, they created an interactive CD-ROM for the ZKM in Karlsruhe. Gržinić and Šmid presented and exhibited their video works and video installations at more than 100 video festivals around the world and received several important awards for their video production.

Marina Gržinić (1958) holds a PhD in philosophy and works as a Principal Research Associate at the Institute of Philosophy of the Scientific Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU) in Ljubljana. She also works as a freelance media theorist, art critic and curator. Gržinić is a professor at the Academy of Fine Arts Vienna. She has published hundreds of articles and essays, as well as numerous books.

Aina Šmid (1957) is an art historian. She was editor of a design magazine in Ljubljana and worked as a freelance writer.
http://grzinic-smid.si/

COLLABORATIONS:

From 2010 to 2012 Gržinić and Šmid collaborated with Zvonka Simčič. From 2016 to 2018 Gržinić collaborated with curator and artist Aneta Stojnić.

Since 2020, she has been collaborating with Tjaša Kancler and Jovita Pristovšek.

BOOKS and DIGITAL PRESENTATIONS:

In 2004, a DVD compilation of their works from the 1990s to 2003 was realized in Vienna as part of the project INDEX. https://www.sixpackfilm.com/en/indexedition/release/5/

The book Moments of Decision: Performative, Political, and Technological was published in Slovenian in 2006 under the editorship of Marina Gržinić and Tanja Velagić (Založniško društvo ZAK, Ljubljana).

In 2009, a book entitled New-Media Technology, Science, and Politics: The Video Art of Marina Gržinić and Aina Šmid (Loecker Verlag, Vienna) was published in English, edited by Marina Gržinić and Tanja Velagić.

RETROSPECTIVE PRESENTATIONS:

In 2003, a retrospective entitled MARINA GRŽINIĆ / AINA ŠMID (1985–2003) was held at the International Short Film Festival Oberhausen in Germany.

In 2011, a retrospective entitled MARINA GRŽINIĆ / AINA ŠMID, 30 YEARS: 26 WORKS IN 5 PARTS (screening of video works from 1982 to 2011) was held in Belgium at the Galerie D.O.R. in Brussels.

In 2017, a large retrospective exhibition with new works and installations titled Marina Gržinić and Aina Šmid – RADICAL CONTEMPORANEITY: 35 years of work revisited (1982–2017), curated by Aneta Stojnić, took place at Kunstraum Lakeside in Klagenfurt, Austria.

Gržinić and Šmid had several presentations of their video films in 2022 and their work was also presented in two lectures by Marina Gržinić at ERG (Brussels) and ISELP (Brussels). The program was organized by Cinematek Brussels (Christophe Piette, Iris Lafon, Magali Michaux, Velerie Leclercq participated).

In 2022, the Loža Gallery Koper, Slovenia, will host a major retrospective exhibition of works and visual installations, from 1982 to 2022, entitled ODPADNIŠKE ZGODOVINE / STORIE DISSIDENTI / DISSIDENT HISTORIES, curated by Mara Ambrožič Verderber.

  Moments of Decision
  Moments of Decision
  • MARINA GRŽINIĆ, AINA ŠMID, Ljubljana
  • MOMENTS OF DECISION, video, U-matic transferred to Betacam SP PAL, 13.59 min., colour; coproduced by SKUC-Forum, Ljubljana and Marjan Osole Max, Ljubljana; produced by Cankarjev dom, Ljubljana, 1985
  • original title: TRENUTKI ODLOČITVE directed, written and performed by Marina Grzinic & Aina Smid
  • camera by: Andrej Lupinc
  • editing by: Marjan Osole-Max
  • music by: Bojan Adamič,
  • remixed music and sound by M. Grzinic & A. Smid

  http://grzinic-smid.si/?p=261

  Bilocation
  Bilocation
  • MARINA GRŽINIĆ, AINA ŠMID, Ljubljana BILOCATION, Betacam SP PAL, 12.06 min, colour, produced by: TV SLOVENIJA, 1990
  • original title: BILOKACIJA
  • written and directed by: Marina Grzinic, Aina Smid
  • actors: Mateja Rebolj (dancer), Milan Štefe
  • camera by: Andrej Lupinc
  • editing by: Zdene Kuzmic
  • music and sound mixed by Grzinic/Smid
  • spoken language: Slovenian
  • subtitles: English

  http://grzinic-smid.si/?p=271

  Transcentrala (Neue Slowenische Kunst State in Time)
  Transcentrala (Neue Slowenische Kunst State in Time)
  • MARINA GRŽINIĆ, AINA ŠMID, Ljubljana
  • TRANSCENTRALA (NEUE SLOWENISCHE KUNST STATE IN TIME) video, Betacam SP PAL, 20.05 min., colour, produced by TV Slovenia/ Artistic programme, 1993
  • original title: TRANSCENTRALA (NEUE SLOWENISCHE KUNST DRZAVA V CASU)
  • written and directed by Marina Grzinic, Aina Smid
  • music by group LAIBACH
  • camera by Bojan Kastelic
  • edited by Stane Otorepec, Marko Modic
  • Quanta paint by Alenka Martinčič
  • spoken language: Slovenian;
  • subtitled in English

  http://grzinic-smid.si/?p=488

  Relations Lesbian Movement/25 Years of the Lesbian Group ŠKUC-LL Ljubljana
  Relations Lesbian Movement/25 Years of the Lesbian Group ŠKUC-LL Ljubljana
  • MARINA GRŽINIĆ, AINA ŠMID, Ljubljana Relations LESBIAN MOVEMENT/25 YEARS OF THE LESBIAN GROUP ŠKUC-LL Ljubljana
  • Authors: Marina Gržinić, Aina Šmid, Zvonka T Simčič
  • Length: 84 min 02 sec, 2012, color, sound
  • Slovenian, Serbian, Croatian, with English subtitles
  • Directed by Marina Gržinić, Aina Šmid, Zvonka T Simčič
  • Performing in the video: LGBTQ community, Ajgul Hakimova, Aldo Ivančić, Barbara Rajgelj, Bogdan Lešnik, Danijela Almesberger, Guy Hocquenghem, Kristina Hočevar, Lepa Mlađenović, Marina Gržinić , Mojca Dobnikar, Nada Vodušek, Nataša Sukič, Nataša Velikonja, Nela Pamuković, Nina Hudej, Petra Hrovatin, Sanja Juras, Simona Jerala, Slon in Sadež, Suzana Tratnik, Tatjana Greif, Toni Marošević, Urška Sterle
  • Concept by Marina Gržinić
  • Camera by Zvonka T Simčič
  • Camera at locations Urška Djukić, Goran Lazin, Valerija Zabret
  • Editing by Marina Gržinić, Aina Šmid, Zvonka T Simčič
  • Sound by Zvonka T Simčič
  • Music in the film: Party Girl, Chinawoman; Borghesia; Smak svita, TBF
  • Used on-line materials: Pride parade, Belgrade, 2001; Pride parade, Split, 2011
  • Used archive materials: ŠKUC Gallery 1983-88, directed by M. Gržinić and Božo Zadravec; Lesbian Rebellation, 2007
  • Art photographs by Jane Štravs
  • Filmed in Ljubljana and Belgrade in 2012.
  • Producer: Zvonka T Simčič;
  • Produced by Zavod CCC, Ljubljana 2012, Ljubljana, Slovenia

  http://grzinic-smid.si/?p=276

4. Izbrani videi avtoric Marine Gržinić in Aine Šmid

4. Izbrani videi avtoric Marine Gržinić in Aine Šmid

Marina Gržinić in Aina Šmid se z videom ukvarjata od leta 1982. Sodelovali sta pri več kot 40 video umetniških projektih, posneli sta 16 mm kratki film ter ustvarili številne video in medijske instalacije; samostojno sta režirali več video dokumentarcev in televizijskih produkcij.

Leta 1997 sta realizirali interaktivni CD-ROM za ZKM v Karlsruheju. Gržinić in Šmid sta svoja video dela in video instalacije predstavili in razstavili na več kot 100 video festivalih po vsem svetu ter za svojo video produkcijo prejeli več pomembnih nagrad.

Marina Gržinić (1958) je doktorirala iz filozofije in dela kot znanstvena svetnica na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti) v Ljubljani. Deluje tudi kot svobodna medijska teoretičarka, umetnostna kritičarka in kustosinja. Je profesorica na dunajski Akademiji za likovno umetnost. Objavila je na stotine člankov in esejev ter več knjig.

Aina Šmid (1957) je umetnostna zgodovinarka. Bila je urednica revije za oblikovanje v Ljubljani ter delovala kot svobodna pisateljica.
http://grzinic-smid.si/

SODELOVANJA:

Od leta 2010 do 2012 sta Gržinić in Šmid sodelovali z Zvonko Simčič. Od leta 2016 do 2018 je Gržinić sodelovala s kustosinjo in umetnico Aneto Stojnić. Od leta 2020 sodeluje s Tjašo Kancler in Jovito Pristovšek.

KNJIGE in DIGITALNE PREDSTAVITVE:

Leta 2004 je bila na Dunaju v okviru projekta INDEX realizirana DVD kompilacija njunih del od 1990-ih do 2003. https://www.sixpackfilm.com/en/indexedition/release/5/

O njunem delu je leta 2006 pod uredništvom Marine Gržinić in Tanje Velagić v slovenščini izšla knjiga Trenutki odločitve: performativno, politično in tehnološko (Založniško društvo ZAK, Ljubljana).

Leta 2009 je v angleščini izšla knjiga z naslovom New-Media Technology, Science, and Politics: Video Art of Marina Gržinić and Aina Šmid (Loecker Verlag, Dunaj), ki sta jo uredili Marina Gržinić in Tanja Velagić.

RETROSPEKTIVNE PREDSTAVITVE:

Leta 2003 je na mednarodnem festivalu kratkega filma Oberhausen v Nemčiji, potekala retrospektiva z naslovom MARINA GRŽINIĆ / AINA ŠMID (1985–2003).

Leta 2011 je v bruseljski Galerie D.O.R. v Belgiji potekala njuna retrospektiva z naslovom MARINA GRŽINIĆ / AINA ŠMID, 30 LET: 26 DEL V 5-IH DELIH (projekcija video del od 1982 do 2011).

Leta 2017 je v Kunstraum Lakeside v Celovcu potekala velika retrospektivna razstava novih del in instalacij z naslovom Marina Gržinić and Aina Šmid – RADIKALNA SODOBNOST: Pregled 35 let dela (1982–2017); kustosinja Aneta Stojnić.

Gržinić in Šmid sta imeli v letu 2022 več predstavitev svojih videofilmov, njuno delo pa je bilo predstavljeno tudi v okviru dveh predavanj Marine Gržinić na ERG (Bruselj) in ISELP (Bruselj). Program je potekal v organizaciji Cinematek Brussels (sodelovali so Christophe Piette, Iris Lafon, Magali Michaux, Velerie Leclercq).

Leta 2022 bo v Galeriji Loža Koper potekala velika retrospektivna razstava del in vizualnih instalacij z naslovom ODPADNIŠKE ZGODOVINE / STORIE DISSIDENTI / DISSIDENT HISTORIES, ki bo pokrivala obdobje od 1982 do 2022; kustosinja Mara Ambrožič Verderber.

  Trenutki odločitve (1985)
  Trenutki odločitve (1985)
  • MARINA GRŽINIĆ, AINA ŠMID, Ljubljana
  • TRENUTKI ODLOČITVE, video, U-matic prenesen na Betacam SP PAL, 13 min 59 sek, barva; koprodukcija ŠKUC-Forum, Ljubljana in Marjan Osole-Max, Ljubljana; produkcija Cankarjev dom, Ljubljana, 1985
  • angleški naslov: MOMENTS OF DECISION
  • režija, scenarij in izvedba: Marina Gržinić, Aina Šmid
  • kamera: Andrej Lupinc
  • montaža: Marjan Osole-Max
  • glasba: Bojan Adamič
  • remiks glasbe in zvoka: Marina Gržinić, Aina Šmid


  Češki filmski režiser František Čap, ki je imigriral v Slovenijo, je leta 1955 posnel slovenski celovečerni film Trenutki odločitve. Video Trenutki odločitve Marine Gržinić in Aine Šmid je rekonstrukcija tega partizanskega filma. S poudarjanjem vloge glavne junakinje iz Čapove partizanske filmske drame v videu je nastala video ljubezenska melodrama. To je oblikovno zahtevalo tudi posebno vizualno rešitev, sintezo sekvenc iz Čapovega filma z novo narejenimi video podobami. V videu se zgodba črno-belega filma odvije znotraj novo vnesenih ikonografskih elementov. Video je pomemben tudi v kontekstu raziskovanja na področju umetnostne zgodovine, saj citira iz zgodovinskih obdobij, ki so vzporedna času nastanka filma, poleg tega pa je vzporeden času, ko je video nastal. Ponovno artikulira socrealistične in poprealistične elemente ter zgodovinske podatke. V videu so uporabljeni odlomki iz knjige Ljubimec Marguerite Duras, prav tako pa tudi v času nastanka filma izpuščeni ali cenzurirani stavki iz izvirnega filmskega scenarija, najdenega v Slovenskem filmskem arhivu.

  For the English version, see http://grzinic-smid.si/?p=261.

  Bilokacija (1990)
  Bilokacija (1990)
  • MARINA GRŽINIĆ, AINA ŠMID, Ljubljana
  • BILOKACIJA, Betacam SP PAL, 12 min 06 sek, barva; produkcija TV SLOVENIJA, 1990
  • angleški naslov: BILOCATION
  • scenarij in režija: Marina Gržinić, Aina Šmid
  • igralci: Mateja Rebolj (plesalka), Milan Štefe
  • kamera: Andrej Lupinc
  • montaža: Zdene Kuzmič
  • remix glasbe in zvoka: Marina Gržinić, Aina Šmid
  • jezik: slovenščina
  • podnapisi: angleščina


  BILOKACIJA pomeni bivanje telesa in duše na dveh različnih mestih hkrati. Je popoln izraz za opisovanje procesov, ki se dogajajo znotraj video medija, in za opisovanje peklenske in krvave zgodovine Kosova (avtonomne pokrajine znotraj Srbije), ozemlja na jugu Jugoslavije. Kosovo je kraj, ki ga ogrožajo nacionalni nemiri in konflikti med tam živečimi Albanci in Srbi.

  V videu so uporabljeni nikoli javno prikazani izvirni dokumentarni posnetki »državljanske vojne« na Kosovu leta 1989 (Albanci se borijo za osnovne državljanske pravice proti srbski nacionalistični in hegemonistični moči), ki jih je posnela TV Ljubljana, ta dokumentarni material pa je sopostavljen imaginarnemu svetu sintetičnih video podob. Podobe so razgrajene in rekonstruirane z uporabo digitalnih in optičnih tehnologij.

  Tekstovni fragmenti, uporabljeni v videu, so povzeti iz knjige Rolanda Barthesa Fragments from the Discourse of Love.

  * For the English version, see http://grzinic-smid.si/?p=271.

  Transcentrala (Neue Slowenische Kunst Država v času) (1993)
  Transcentrala (Neue Slowenische Kunst Država v času) (1993)
  • MARINA GRŽINIĆ, AINA ŠMID, Ljubljana
  • TRANSCENTRALA (NEUE SLOWENISCHE KUNST DRŽAVA V ČASU), video, Betacam SP PAL, 20 min 05 sek, barva; produkcija TV Slovenija / Umetniški program, 1993
  • Angleški naslov: TRANSCENTRALA (NEUE SLOWENISCHE KUNST STATE IN TIME)
  • scenarij in režija: Marina Gržinič, Aina Šmid
  • glasba skupine LAIBACH
  • kamera Bojan Kastelic
  • montaža: Stane Otorepec, Marko Modic
  • Quanta efekti: Alenka Martinčič
  • govorjeni jezik: slovenščina
  • podnapisi: angleščina


  Video Transcentrala je dokumentarno-umetniški projekt o gibanju Neue Slowenische Kunst (NSK): Laibach, IRWIN, Kozmokinetični kabinet Noordung. V njem sodelujejo člani jedra NSK-ja, skupaj z njimi pa odpotujemo v strukturo »utopične« NSK države – države v času. Video Transcentrala je kot virtualna eksplozija »krožeče svastike«; drobci te eksplozije nas ponesejo v sam drob NSK-ja, prežet ne le s »krvjo in grudo«, ampak tudi z najbolj neverjetnimi utopijami, vizijami, strategijami, apokalipso in samozavedanjem ob koncu tisočletja. Video je bil narejen na povabilo skupine IRWIN za njihovo delo Transcentrala in premierno predstavljen kot del njihove instalacije, razstavljene v Slovenskem paviljonu na Beneškem bienalu leta 1993. Predstavljen je bil tudi v tekmovalnem programu Mednarodnega festivala kratkega filma Oberhausen leta 1994.

  * For the English version, see http://grzinic-smid.si/?p=488.

  Razmerja. 25 let lezbične sekcije ŠKUC-LL, Ljubljana (2012)
  Razmerja. 25 let lezbične sekcije ŠKUC-LL, Ljubljana (2012)
  • MARINA GRŽINIĆ, AINA ŠMID, ZVONKA T. SIMČIČ, Ljubljana
  • RAZMERJA. 25 LET LEZBIČNE SEKCIJE ŠKUC-LL, LJUBLJANA, 84 min 02 sek, barva, zvok; producentka Zvonka T Simčič; produkcija Zavod CCC, Ljubljana, 2012
  • angleški naslov: RELATIONS. 25 YEARS OF THE LESBIAN GROUP ŠKUC-LL, LJUBLJANA
  • režija: Marina Gržinić, Aina Šmid, Zvonka T. Simčič
  • koncept: Marina Gržinić
  • v videu nastopajo: LGBTQ skupnost, Ajgul Hakimova, Aldo Ivančić, Barbara Rajgelj, Bogdan Lešnik, Danijela Almesberger, Guy Hocquenghem, Kristina Hočevar, Lepa Mlađenović, Marina Gržinić, Mojca Dobnikar, Nada Vodušek, Nataša Sukič, Nataša Velikonja, Nela Pamuković, Petra Ni Hrovatin, Sanja Juras, Simona Jerala, Slon in Sadež, Suzana Tratnik, Tatjana Greif, Toni Marošević, Urška Sterle
  • kamera Zvonka T. Simčič
  • kamera na lokacijah: Urška Djukić, Goran Lazin, Valerija Zabret
  • montaža: Marina Gržinić, Aina Šmid, Zvonka T Simčič
  • zvok: Zvonka T Simčič
  • glasba v filmu: Party Girl, Chinawoman; Borghesia; Smak svita, TBF
  • uporabljeno on-line gradivo: Parada ponosa, Beograd, 2001; Parada ponosa, Split, 2011
  • uporabljeno arhivsko gradivo: Galerija ŠKUC 1983-88, režija Marina Gržinić in Božo Zadravec; Lezbični upor, 2007
  • umetniške fotografije Jane Štravs
  • posneto v Ljubljani in Beogradu leta 2012.
  • jezik: slovenščina, srbščina, hrvaščina
  • podnapisi: angleščina


  Ta dokumentarni video film govori o 25. obletnici lezbične sekcije ŠKUC-LL (1987–2012) in o lezbičnem gibanju v nekdanji Jugoslaviji. Je projekt, ki vizualizira in definira kontekst gibanja in LGBTQ skupnosti znotraj in v razmerju s politiko, ekonomijo, kulturo, umetnostjo in pravnimi institucionalnimi strukturami. Ta kontekstualizacija deluje na dveh ravneh: najprej skozi obdobje od razpadajočega socializma do neoliberalnega kapitalizma, nato pa skozi tranzicijo, od 90. let prejšnjega stoletja dalje, v trenutni, krvavi neoliberalni globalni kapitalizem. Video film vključuje analizo LGBT gibanja v EU po letu 2004, ko je Slovenija postala članica EU, ter razprave in analizo »klime«, ki je sledila razpravam in zavrnitvi novega družinskega zakonika v Sloveniji leta 2012. Večina se je na referendumu marca 2012 o temeljnih človekovih pravicah istospolnih partnerjev in njihovih otrok odločila negativno. Posebno mesto v filmu zasedajo parade ponosa na ozemlju nekdanje Jugoslavije.

  Video film prikazuje različne procese marginalizacije in boja za pravice lezbične in LGBT skupnosti v Sloveniji in širše na območju nekdanje Jugoslavije. Je boj za prepoznavnost, a tudi pričevanje o neverjetni moči lezbičnega gibanja, njegovega umetniškega in kulturnega potenciala, njegovih kritičnih diskurzov in emancipatorne politike. Film sestavljajo intervjuji, dokumenti, umetniški projekti, nočno življenje, politični performansi in kritični diskurzi. Film govori tudi o Evropi, globalnem kapitalizmu in današnjem statusu lezbijk. Druge teme vključujejo zavezništva, zgodovino, razmerja in zavezništva s feminizmom, geji, transspolnimi in kvir, AIDS in dikcijo homoseksualnosti. Film je ostra kritika diskriminacije, rasizma in fašizma v današnji Evropi.

  To je film brez proračuna. Posnet je bil brez centa vložka vlad ali nevladnih organizacij.

  * For the English version, see http://grzinic-smid.si/?p=276.