Menu

Colophon

Zapuščina napredne informatizacije : The Legacy of Advanced InformatizationEditor / Urednica:
Gaja Zornada

Reviewer / Recenzenta:
Marko Robnik Šikonja
Matija Marolt

Co-publishers / Sozaložniki:
Inštitut za novejšo zgodovino
Društvo Računalniški muzej

Represented by / Predstavniki:
Andrej Pančur
Gaja Zornada

Cover / Naslovnica:
Gaja Zornada

Proofreading / Lektura:
Katja Bergles Bricman

Translation / Prevod:
Vesna Elikan

TEI Encoding / Kodiranje TEI:
Mihael Ojsteršek


Projekt je sofinancirala Mestna občina Ljubljana - MOL / Project was supported by the City of Ljubljana - MOL


Editon 1.0

Word count: words 41828, characters (with spaces) 277930.

Ljubljana 2022

Creative Commons licenca
This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-commercial Non-derivative 4.0 International license

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 125116163
ISBN 978-961-7104-22-6 (Inštitut za novejšo zgodovino, HTML)

https://sistory.github.io/The_Legacy_of_Advanced_Informatization/